Ons aanbod

Hieronder een overzicht van onze zorgmogelijkheden:

De Zorgverzekeringswet (ZVW)

Met de verandering van de zorg heeft de overheid als doel om mensen langer thuis te laten wonen. U kunt dan in uw vertrouwde omgeving blijven wonen, mits u de juiste zorg thuis ontvangt.
Onder de zorgverzekeringswet vallen verpleging en verzorging. De Wijkverpleegkundige gaat met u in gesprek en kijkt met u welke zorg ingezet kan worden bij uw hulpvraag.
Er moet sprake zijn van een medische grondslag. Verpleging en verzorging thuis valt niet onder het verplichte eigen risico, u betaalt dus geen eigen bijdrage.

Valt u onder de Wet langdurige zorg (WLZ)

Deze regelt de langdurige zorg rondom mensen die opgenomen zijn in een instelling of deze wens hebben, maar voorlopig nog thuis blijven en daar zorg ontvangen. De indicatiestelling voor de WLZ is nog steeds in handen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Binnen de WLZ is een eigen bijdrage verplicht.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Volgens deze wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die zelfstandig wonen en een beperking of psychische problemen hebben. Begeleiding valt hier ook onder, dit is hulp in het dagelijks leven om zelfstandig te leven. Dit kan individuele hulp zijn of in een groep (dagbesteding) Uw gemeente is verantwoordelijk voor zorg vanuit de WMO. Link:www.rijksoverheid.nl/wmo.

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. De eigen bijdrage is afhankelijk van de leeftijd, het inkomen en het vermogen van de cliƫnt en diens partner. Het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wlz en de Wmo. Het CAK geeft informatie over alle zaken rondom de eigen bijdrage. Het CAK int de eigen bijdrage. Meer informatie hierover vindt u op de website www.hetcak.nl Hier vindt u ook een rekenvoorbeeld voor het berekenen van de eigen bijdrage.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Heeft u langdurige of intensieve verzorging en verpleging thuis nodig, dan kunt u zelf een PGB aanvragen. Lukt het u niet zelf, dan mag u dit ook door een wettelijke vertegenwoordiger laten doen. U heeft hiervoor een verwijzing nodig in verband met een geldige medische oorzaak. U bepaalt door middel van een PGB zelf wie uw zorgaanbieder wordt.

U bent vrij om te kiezen bij welke zorgaanbieder u uw zorg inkoopt. Wij zullen een zorgovereenkomst met u afsluiten waar alle afspraken over de zorg en betaling in vast gelegd worden. Zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Als u een PGB hebt, dan behoort u zelf de administratie hiervoor bij te houden. U moet namelijk aan kunnen tonen aan wie u de PGB uitbetaald. SVB